یکشنبه, 31 تیر 1403

 سلام به همه همراهان و دوستان عزیزم
مهدی شکفته برهانی هستم، فعال در بخش خصوصی، تجارت بین المللی. نوشتن شعر را از سالهای ۱۳۷۸ شروع کردم ولی از سال ۸۹ بیشتر شعر می گویم. هیج کاری برایم از سرودن غزل لذت بخش ترنیست. البته به همه سبک ها احترام می گذارم. شعر نو یا شعر پست مدرن هم خوب است؛ به هر حال هر کسی دغدغه  خودش را دارد. بعضی از دوستان به من گفته اند که نباید دیگر غزل سرود وباید به سمت مدرن رفت، چون در غزل چیدمانی داریم از لغاتی که مکرردر غزلهای ناب پارسی گذشتگان،  به کار برده شده و دیگر تاثیر گذار نیست. به عبارتی با باز شدن دریچه پست مدرن، باید دریچه غزل های کلاسیک را بست؛ در حالیکه اینچنین نیست! من درباره همین موضوع در سایت شعر نو، شعری قرار دادم به نام غزل پست مدرن که تبدیل شد به کلاس ایدئولوژی و عده ای هم متاسفانه با توهین وناسزا برخورد کردند ( این شعر به همراه ایده ها در  اینجا قابل دسترسی هست)  ،هدف من این نیست که بیشتر شعر بگویم، هم و غم من این است که خوب شعر بگویم. از همه دوستانی که با نوشتن نظر خودشان من را همراهی میکنند سپاسگزارم وهمچنین  از اساتید عزیز هم که با نقد شعر من را کمک میکنند ممنونم.