دوشنبه, 10 مهر 1402

جانا بیا به دیده ما هم قدم بزن

دستی شبی به شانه ما از کرم بزن

 

راضی بشو به مهمانی چشمان من شبی

صدها گره گشاده ز ابروی خم بزن

 

گرمی بده به مجلس ما با حضور خود

دنیای سرد کوچک ما را بهم بزن

 

بر هم بزن هر آنچه که بودم از ابتدا

یک فرصتی جدید برایم رقم بزن

 

برگی سفید ز صفحه عمرم جدا نما

من را به شکل آنچه که خواهی قلم بزن

 

در کوچه های خلوت این فصل پر غرور

چندی بدون فاصله با من قدم بزن

 

ساقی بیا به مجلس ما این غزل بخوان

نام مرا به حالت مستانه دم بزن

 

                                                            مهدی برهانی

 

نظرات در مورد این شعر:  http://www.shereno.com/11760/19821/276319.html 

اضافه کردن نظر