دوشنبه, 10 مهر 1402

 

دریا تو چه آرام و روانی دریا

 تو معنی و مفهوم جهانی دریا
 

از دیدن آرامش تو آرامم 

گفتم که تو این نکته بدانی دریا
 

از رنگ تو آسمان کمی آبی شد

یا اینکه تو رنگ آسمانی دریا

 

هر چند بشر بین تو را مرز کشید

 تو وسعت بی قید و مکانی دریا

 

دنیای دگر در دل خود ساخته ای

 در سینه، تو یک گنج نهانی دریا

  

هر قدر که بیش از این زمین پیر شود

 بر پهنه این پیر، جوانی دریا

 

خاک از نم تو گِل شد و گِل آدم شد

هم قصه ی من در امتحانی دریا

  

ای کاش دلم مثل تو دریایی بود 

تو حسرت این واژه ندانی دریا

 

                                      مهدی برهانی


نظرات در مورد این شعر: http://www.shereno.com/11760/19821/341641.htmlاضافه کردن نظر