یکشنبه, 31 تیر 1403

 


شكستم می دهد چشم كمند بی مثال تو 

اسيرم میكند گاهی نگاه بی محال تو 

 

زمان كه چشم بردارم من از هر كس بغير تو 

تحول ميشود در من ز حال خود به حال تو 

 

اگر من سخت دل هستم نميلرزم به هر بادی 

ولي مبهوت ميگردم به رسم نقش خال تو 

 

نميبينی خطایم را نميدانی كه عيارم 

نميدانم كه اين راز است يا حسن كمال تو 

 

اگر در زندگي تو یک نظر بر من نيندازی 

                           نميرم من كه مسؤل است جانم در قبال تو                              

 

مذمت میکنی هر دم چرا من باده مينوشم 

و میدانی كه مستی ميكند پيدا خيال تو 

 

 

به وقت مردنم آیا كه دست از باده بردارم 

 شود آن پرده بر افتد ببينم من جمال تو                                                                  مهدی برهانینظرات در مورد این شعر: http://shereno.com/11760/19821/457483.html 

 

 

اضافه کردن نظر