چهارشنبه, 10 آذر 1400

روز مولود گل احرار زهرای اطهر است
یادگار خوش ز خط یار زهرای اطهر است


گوهر پاک وجودش خالی از زهد و ریا
بر محمد زینت دستار زهرای اطهر است


افتخاره مومنین در دوره جهل عرب
عارف روشن گر افکار زهرای اطهر است


آنکه داند درد دلهای علی
از علی داند بسی اسرار زهرای اطهر است


قامتش چون غنچه پوشیدست گلبرگ حجاب
میکند هر خفته را بیدار زهرای اطهر است


در به پهلوی کمان ماه میزد در فدک
لفظ اندک معنى اش بسیار زهرای اطهر است


صحبت از ام البنین است و ز وصف روی یار
مادر صلح است هم پیکار زهرای اطهر است


شادی مجلس ما در قدم دولت اوست
مست را نامش کند هوشیار زهرای اطهر است

                                                                          مهدی برهانی


 

نظرات در مورد این شعر: http://www.shereno.com/11760/15042/130433.html

 

اضافه کردن نظر